Podstawy obsługi komputera

Pracownia

DLA KOGO:

Kurs adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent kursu będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw obsługi komputera
 • przetwarzania tekstów – Word
 • pracy z arkuszem kalkulacyjnym – Excel
 • korzystania z zasobów Internetu

PROGRAM KURSU:

Podstawy obsługi komputera:

 • Struktura programu
  • pulpit
  • ikony
  • okna systemu
  • okno programu
  • okno dialogowe
  • posługiwanie się myszą
 • Organizacja pracy w środowisku
  • podstawowe działania w oknach
  • uruchamianie programów
  • programy aktywne i przełączanie się pomiędzy nimi
  • zamykanie systemu
 • Operacje plikowe i dyskowe w środowisku
  • zasoby dyskowe
  • tworzenie folderu
  • kopiowanie pliku lub folderu
  • zmiana nazwy folderu
  • usuwanie pliku lub folderu
  • formatowanie dysków
  • kopiowanie dysków
  • test oraz defragmentacja dysku
 • Podstawowe narzędzia pracy systemu
 • Optymalizacja pracy systemu
  • tworzenie skrótów
  • automatyczne uruchamianie programu po rozpoczęciu pracy
  • zmiana sposobu wyświetlania ikon oraz wyglądu wskaźnika myszy

Obsługa programu Microsoft Word:

 • Autostart i ustawienia
 • Tworzenie dokumentów
 • Wyświetlanie dokumentów i poruszanie się po nich
 • Formatowanie dokumentów
 • Praca z tekstem
 • Praca z grafikami i wykresami
 • Drukowanie
 • Zabezpieczenia i prywatność
 • Masowe wysyłki pocztowe
 • Word a sieć Web
 • Współużytkowanie informacji

Obsługa programu Microsoft Excel:

 • Środowisko Excela
 • Budowanie arkuszy
 • Formatowanie i redagowanie arkuszy
 • Zarządzanie bazami danych i listami
 • Tworzenie formuł i analizowanie danych
 • Tworzenie wykresów
 • Grafika i drukowanie

Obsługa Internetu:

 • Przeglądarki WWW
  • Podstawy sieci INTERNET
  • Jak założyć konto e-mail i stronę WWW firmy
  • Logowanie do Internetu-konfiguracja
  • Wyszukiwarki stron WWW
  • Wysyłanie i pobieranie plików.
  • Wykorzystanie internetu dla potrzeb firmy.
 • Poczta elektroniczna
  • E-mail
  • Tworzenie widomości
  • Autouzupełnianie
  • Książka adresowa
  • Czytanie wiadomości
  • Odpowiadanie na wiadomość
  • Korzystanie z załączników
  • Dostosowywanie wiadomości e-mail
  • Konfigurowanie kont e-mail
  • Pliki danych
  • Grupy wyślij/odbierz
  • Praca w trybie Offline

 

Czas trwania: 30 godz./5 dni

Najbliższe terminy:

01.08-08.08

Cena kursu: 820 zł

Do pobrania: program kursu, harmonogram, cennik

 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r .

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.