Adobe Flash

Pracownia

DLA KOGO:

Szkolenia przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z programem multimedialnym Adobe Flash oraz poznać podstawowe techniki tworzenia obrazów statycznych oraz dynamicznych przy wykorzystaniu technologii Flash

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • tworzyć efektywne i kompaktowe filmy Flasha
 • tworzyć, importować i pracować z grafiką
 • pracować z tekstem używać warstw i klatek
 • używać masek
 • tworzyć i używać symboli, bibliotek i instancji
 • tworzyć animacje poklatkowe
 • tworzyć animacje przejścia ruchu
 • tworzyć animacje przejścia kształtów
 • tworzyć ścieżki animacji tworzyć przyciski nawigacji

PROGRAM SZKOLENIA:

Sposoby i przykłady zastosowań Flasha:

 • tworzenie banerów reklamowych
 • tworzenie serwisów internetowych
 • tworzenie prezentacji multimedialnych

Różnice pomiędzy grafiką bitmapową a wektorową

Interfejs użytkownika:

 • narzędzia
 • warstwy
 • listwy czasowe
 • praca z miarkami i prowadnicami
 • okno właściwości obiektów

Rysowanie: kolor i wypełnienie:

 • tworzenie prostych figur i linii
 • palety kolorystyczne

Transformacje kształtów i wypełnień

Typy i zastosowania selekcji

Praca z wieloma obiektami:

 • grupowanie obiektów
 • zbiorcza zmiana parametrów obiektów

Podstawy animacji:

 • timeline (linia czasowa)
 • tworzenie nowych warstw (ikony)

Własności dokumentu:

 • wzorce wielkości
 • tempo animacji

Animacja pojęcie klatki:

 • klatki puste
 • dodawanie klatek kluczowych
 • kasowanie, kopiowanie i odwracanie klatek
 • selekcja wielu klatek

Testowanie filmu

Animacja poklatkowa

Animacja kształtu

Animowanie gradientu

Tworzenie i edycja symboli:

 • edycja instancji symboli
 • zarządzanie biblioteką, foldery
 • duplikowanie symboli
 • kopiowanie elementów biblioteki pomiędzy plikami

Animacja ruchu

Warstwy prowadzące:

 • tworzenie ścieżek
 • przypisywanie obiektu do ścieżki
 • synchronizacja obiektów z kierunkiem ścieżki

Efekty linii czasu

Maskowanie:

 • tworzenie masek
 • animowanie maski

Praca z tekstem

 • typy tekstu: static, dynamic, input
 • praca z paragrafem
 • formatowanie obiektów tekstowych
 • dołączanie czcionek do pliku

Bitmapy:

 • import plików i sekwencji
 • własności bitmapy, publikowanie
 • import plików z kanałem Ralpha
 • wypełnianie kształtów bitmapą
 • trasowanie bitmapy

Tworzenie interaktywnych przycisków – interakcja:

 • stany przycisku
 • niewidoczne przyciski

Movie clips:

 • linia czasowa wewnątrz Movie Clip
 • synchronizacja linii czasowej symbolu z linią czasową sceny
 • instancje Movie Clipu

Publikacja i eksport Filmu

 

Czas trwania:

– szkolenia – 30 godz./5 dni

– kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

24.07-28.07

01.08-08.08

Cena:

szkolenia920 zł

– kursu – do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.