Technik realizacji dźwięku

zobacz: studio nagrań

Kwalifikacje:

S.4 Montaż nagrań dźwiękowych; nagran
S.5 Realizacja nagrań studyjnych.

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia:
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika realizacji dźwięku.

Rekrutacja:
Na kierunek technik realizacji dźwięku, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• 3 zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik realizacji dźwięku (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
• kserokopię dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły i na niniejszej stronie: Formularz zgłoszeniowy.

Charakterystyka zawodu:
Technik realizacji dźwięku jest zawodem szerokoprofilowym. Jest to osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniającą właściwe jego parametry techniczne i estetyczne, czyli np. miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp. Pracuje na urządzeniach takich jak stół mikserski, komputer wyposażony w system nieliniowego montażu (ang. DAW), korektory, procesory sygnałowe itp.

Policealna Szkoła Zawodowa posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u i wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.