ECDL PTI Standard

Pracownia

DLA KOGO:

Kurs adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent kursu będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obsługi urządzeń,
 • tworzenia plików,
 • zarządzania sieciami informatycznymi
 • bezpieczeństwem danych
 • przeglądania Internetu
 • efektywnego wyszukiwania informacji,
 • komunikacji online
 • obsługi poczty elektronicznej
 • używania programu do edycji
 • wydruku tekstu
 • używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu
 • tworzenia i używania baz danych
 • używania oprogramowania dla prezentacji
 • bezpiecznego użycia ICT (TIK) w życiu codziennym
 • nawiązania i utrzymania bezpiecznego połączenia sieciowego
 • bezpiecznego korzystania z Internetu
 • właściwego zarządzania danymi i informacjami

PROGRAM KURSU:

Podstawy pracy z komputerem – B1:

 • ICT
 • Sprzęt
 • Oprogramowanie i licencjonowanie
 • Uruchamianie, zamykanie
 • Pulpit i ikony
 • Korzystanie z okien
 • Narzędzia i ustawienia
 • Praca z tekstem
 • Drukowanie
 • Pliki i foldery
 • Organizacja plików i folderów
 • Przechowywanie i kompresja
 • Pojęcia związane z siecią
 • Dostęp do sieci
 • Ochrona danych i urządzeń
 • Złośliwe oprogramowanie
 • Zdrowie i ochrona środowiska

Podstawy pracy w sieci – B2:

 • Podstawowe pojęcia
 • Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
 • Korzystanie z przeglądarek
 • Narzędzia i ustawienia
 • Zakładki
 • Drukowanie z Internetu
 • Wyszukiwanie
 • Krytyczna ocena treści
 • Prawo autorskie, ochrona danych
 • Komunikacja online
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Poczta elektroniczna podstawowe pojęcia
 • Portale społecznościowe
 • Wysyłanie poczty
 • Odbieranie poczty
 • Narzędzia i ustawienia
 • Organizacja poczty
 • Używanie kalendarza

Przetwarzanie tekstów – B3:

 • Praca z dokumentami
 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Wprowadzanie tekstu
 • Zaznaczanie, edycja tekstu
 • Tekst
 • Akapity
 • Style
 • Tworzenie tabel
 • Formatowanie tabeli
 • Obiekty graficzne
 • Przygotowanie korespondencji seryjnej
 • Wydruki korespondencji seryjnej
 • Ustawienia
 • Sprawdzenie dokumentu i drukowanie

Arkusze kalkulacyjne – B4:

 • Praca z arkuszami
 • kalkulacyjnymi
 • Udoskonalanie jakości
 • i wydajności pracy
 • Wprowadzanie, zaznaczanie danych
 • Edycja, sortowanie
 • Kopiowanie, przesuwanie, usuwani
 • Wiersze i kolumny
 • Arkusze
 • Reguły arytmetyczne
 • Funkcje
 • Liczby/daty
 • Zawartości komórek
 • Formatowanie tabeli
 • Tworzenie wykresów
 • Edycja wykresów
 • Ustawienia
 • Sprawdzanie i drukowanie

Użytkowanie baz danych – S1:

 • Kluczowe pojęcia
 • Organizacja baz danych
 • Relacje
 • Operacje
 • Praca z bazami danych
 • Typowe zadania
 • Rekordy
 • Projekt
 • Podstawowe operacje
 • Kwerendy (zapytania)
 • Formularze
 • Raporty, wysyłka danych
 • Drukowanie

Grafika menedżerska i prezentacyjna – S2:

 • Praca z Prezentacjami
 • Zwiększanie wydajności pracy
 • Widoki prezentacji
 • Slajdy
 • Wzorzec slajdu
 • Posługiwanie się tekstem
 • Formatowanie
 • Listy
 • Tabele
 • Praca z wykresami
 • Schemat organizacyjny
 • Wprowadzanie, manipulacja
 • Rysowanie
 • Przygotowanie prezentacji
 • Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji

IT Security – S3:

 • Zagrożenia dla danych
 • Wartość informacji
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Bezpieczeństwo plików
 • Ochrona
 • Rozwiązywanie i usuwanie
 • Sieci i połączenia
 • Sieci bezprzewodowe
 • Zarządzanie hasłami
 • Ustawienia przeglądarki
 • Bezpieczeństwo przeglądania
 • E-mail
 • Sieci społecznościowe
 • VoIP i komunikatory internetowe
 • Urządzenia mobilne
 • Zabezpieczanie i archiwizacja danych
 • Bezpieczne usuwanie danych i niszczenie
 • Oszczędzanie energii
 • Świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne

 

Czas trwania: 137 godz./20 dni

Najbliższe terminy:

07.08-28.08

Cena kursu: 2500 zł

Do pobrania: program kursu, harmonogram, cennik

Piotrkowska Fundacja jest certyfikowanym Laboratorium ECDL o nr PL-LAB1173.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. a po zdaniu wszystkich 7 egzaminów uczestnik otrzymuje Certyfikat ECDL STANDARD.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.