ECDL Base

Pracownia

DLA KOGO:

Kurs adresowany jest dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności związane z obsługą programów pakietu Microsoft Office.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent kursu będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obsługi urządzeń,
 • tworzenia plików,
 • zarządzania sieciami informatycznymi
 • bezpieczeństwem danych
 • przeglądania Internetu
 • efektywnego wyszukiwania informacji,
 • komunikacji online
 • obsługi poczty elektronicznej
 • używania programu do edycji
 • wydruku tekstu
 • używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu

PROGRAM KURSU:

Podstawy pracy z komputerem – B1:

 • ICT
 • Sprzęt
 • Oprogramowanie i licencjonowanie
 • Uruchamianie, zamykanie
 • Pulpit i ikony
 • Korzystanie z okien
 • Narzędzia i ustawienia
 • Praca z tekstem
 • Drukowanie
 • Pliki i foldery
 • Organizacja plików i folderów
 • Przechowywanie i kompresja
 • Pojęcia związane z siecią
 • Dostęp do sieci
 • Ochrona danych i urządzeń
 • Złośliwe oprogramowanie
 • Zdrowie i ochrona środowiska

 

Podstawy pracy w sieci – B2:

 • Podstawowe pojęcia
 • Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
 • Korzystanie z przeglądarek
 • Narzędzia i ustawienia
 • Zakładki
 • Drukowanie z Internetu
 • Wyszukiwanie
 • Krytyczna ocena treści
 • Prawo autorskie, ochrona danych
 • Komunikacja online
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Poczta elektroniczna podstawowe pojęcia
 • Portale społecznościowe
 • Wysyłanie poczty
 • Odbieranie poczty
 • Narzędzia i ustawienia
 • Organizacja poczty
 • Używanie kalendarza

 

Przetwarzanie tekstów – B3:

 • Praca z dokumentami
 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Wprowadzanie tekstu
 • Zaznaczanie, edycja tekstu
 • Tekst
 • Akapity
 • Style
 • Tworzenie tabel
 • Formatowanie tabeli
 • Obiekty graficzne
 • Przygotowanie korespondencji seryjnej
 • Wydruki korespondencji seryjnej
 • Ustawienia
 • Sprawdzenie dokumentu i drukowanie

 

Arkusze kalkulacyjne – B4:

 • Praca z arkuszami
 • kalkulacyjnymi
 • Udoskonalanie jakości
 • i wydajności pracy
 • Wprowadzanie, zaznaczanie danych
 • Edycja, sortowanie
 • Kopiowanie, przesuwanie, usuwani
 • Wiersze i kolumny
 • Arkusze
 • Reguły arytmetyczne
 • Funkcje
 • Liczby/daty
 • Zawartości komórek
 • Formatowanie tabeli
 • Tworzenie wykresów
 • Edycja wykresów
 • Ustawienia
 • Sprawdzanie i drukowanie

 

Czas trwania: 75 godz./12 dni

Najbliższe terminy:

07.08-18.08

Cena kursu: 1300 zł

Do pobrania: program kursu, harmonogram, cennik

Piotrkowska Fundacja jest certyfikowanym Laboratorium ECDL o nr PL-LAB1173.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r . a po zdaniu wszystkich 4 egzaminów uczestnik otrzymuje Certyfikat ECDL BASE.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.