Rozliczenia magazynowe i finansowe w małej firmie

Pracownia

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać i usprawnić swoją pracę w zakresie gospodarki magazynowej i sprzedaży za pomocą programów komputerowych Symfonia Premium Handel i Subiekt fakturowanie-sprzedaż. Szkolenie prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki pracy w aplikacjach komputerowych.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej aplikacji komputerowych, ale zobowiązani są do posiadania elementarnej wiedzy z zakresu sprzedaży i gospodarki magazynowej.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • Wskazywać źródła występowania zagrożeń podczas pracy w jednostkach handlu
 • Zarządzać towarem w magazynie, odbierać towar, właściwie przechowywać towary
 • Stosować programy komputerowe do obsługi gospodarki magazynowej

PROGRAM SZKOLENIA:

BHP w jednostce handlowej:

 • Wybrane zagadnienia prawne
 • Poznaje ogólne przepisy bhp obowiązujące w jednostce handlowej
 • Udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku

 Gospodarka magazynowa:

 • Rodzaj przechowywanych towarów, ich właściwości fizyczno-chemiczne
 • Ilość towarów do przechowywania
 • Długość okresu składowania
 • Okres przydatności do wykorzystania
 • Cel magazynowania i wynikające z tego konieczne czynności magazynowe lub funkcje w obrocie towarowym
 • Przestrzeganie zasad i warunków przechowywania
 • Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne magazynowania
 • Stan i wielkość posiadanego lub przewidywanego zaplecza magazynowego
 • Odległość magazynu od dostawców i odbiorców
 • Forma własności magazynu (własny, wynajmowany)

Obsługa programów komputerowych:

Symfonia Premium Handel

Subiekt fakturowanie-sprzedaż

 1. Parametryzacja pracy programu – ustawienia zaawansowane:
 • Ustawienia drukarek fiskalnych
 • Ustawienia kas fiskalnych
 • Tworzenie magazynów
 • Definiowanie typów dokumentów i ich serii numeracji
 • Definiowanie rejestrów VAT
 1. Tworzenie bazy kontrahentów:
 • Zakładanie kartotek kontrahentów – przypomnienie
 • Wykorzystanie rodzajów i katalogów
 1. Wprowadzanie towarów:
 • Zakładanie kartotek towarów
 • Wykorzystanie rodzajów i katalogów
 1. Zestawy i komplety:
 • Zastosowanie i wykorzystanie zestawów
 • Zastosowanie i wykorzystanie kompletów
 1. Kalkulacja cen w programie.
 • Cena bazowa i sprzedaży, ceny walutowe
 • Ceny zakupu, walutowe
 • Polityka rabatowa
 1. Bilans otwarcia magazynu – sposoby wprowadzania bilans otwarcia dla magazynu.
 2. Wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży-przypomnienie:
 • Wystawianie korekt dokumentów zakupu i sprzedaży-przypomnienie
 • Wystawienie dokumentów walutowych sprzedaży
 • Wystawianie dokumentów walutowych zakupu
 • Wystawianie dokumentów płatniczych
 • Wprowadzanie rozliczeń gotówkowych i bankowych
 • Wprowadzanie kompensat
 • Wystawianie faktur zaliczkowych
 • Wystawianie faktur wewnętrznych
 • Wystawianie dokumentów magazynowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Wystawianie korekt dokumentów magazynowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 1. Zamówienia – kontrakty:
 • Wystawianie kontraktów i zamówień
 • Realizacja kontraktów i zamówień.
 1. Inwentaryzacja – wykonanie operacji inwentaryzacji w programie.
 2. Raportowanie w programie
 • Wykonywanie raportów i zestawień
 • Współpraca z MS Excel
 1. Archiwizacja danych:
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • Odtworzenie kopii bezpieczeństwa
 • jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe

 

Czas trwania:

– szkolenia – 30 godz./5 dni

– kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

28.08-01.09

Cena:

– szkolenia – 920 zł

– kursu –  do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.