Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Podbudowa programowa – gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa
Cykl kształcenia:
Nauka trwa 2 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego

Rekrutacja:

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
• 3 zdjęcia,
• kserokopię dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły i na niniejszej stronie: Formularz zgłoszeniowy.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u i wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.