Księgowość – książka przychodów i rozchodów, ryczałt

Pracownia

DLA KOGO:

Program szkolenia adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze księgowego dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących księgę przychodów i rozchodów.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać elementarnej wiedzy dotyczącej księgowości uproszczonej.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • Identyfikować przepisy prawne regulujące prowadzenie księgowości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małego przedsiębiorstwa prowadzącego księgę przychodów i rozchodów
 • Przygotować komputer do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na bazie odpowiedniego programu finansowo-księgowego
 • Otworzyć, prowadzić oraz zamknąć okres obrachunkowy w elektronicznej księdze przychodów i rozchodów
 • Sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym dla potrzeb małego przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczyć i archiwizować informacje księgowe

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoznawanie zasad rachunkowości podmiotów prowadzących książkę przychodów i rozchodów:

 • Podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ich dodatkowe zobowiązania
 • Zasady otwierania księgi przychodów i rozchodów
 • Dowody księgowe w księdze przychodów i rozchodów
 • Zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Zasady sporządzania kart przychodów pracowników
 • Zasady prowadzenia pozostałych ewidencji dodatkowych
 • Zasady ewidencji przychodów oraz kosztów ich uzyskania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • Zasady zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Ewidencja zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów rozchodów oraz ich dokumentacja:

 • Wprowadzanie ewidencji dodatkowych
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych

Rozliczenie firmy z otoczeniem:

 • Rozliczenie przedsiębiorstwa z otoczeniem

Prowadzenie ewidencji wymaganych przy zryczałtowanych formach opodatkowania:

 • Zakładanie ewidencji przychodów techniką ręczną i z wykorzystaniem komputera
 • Ewidencja przychodów techniką ręczną oraz z wykorzystaniem komputera

 

Czas trwania:

– szkolenia – 30 godz./5 dni

– kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

24.07-28.07

01.08-08.08

Cena:

– szkolenia – 920 zł

– kursu – do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.