Policealna Szkoła Zawodowa

 

O szkole

Policealna Szkoła Zawodowa jest placówką bezpłatną, przeznaczoną dla osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie i chcących uzyskać kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminów we wszystkich kwalifikacjach w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Korzyści:

  • bezpłatna nauka
  • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
  • zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
  • bezpłatne konsultacje dodatkowe
  • brak opłat za egzaminy