Sekretarka – asystentka

Cele szkolenia:

zwiększenie skuteczności autoprezentacji, poznanie efektywnych zasad komunikacji, zapoznanie z technikami zarządzania sekretariatem, zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania, administracji i psychologii biznesu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • zadania, zakres obowiązków, wymagania wobec sekretarki,
  • tworzenie dokumentów, obieg i zarządzanie dokumentami,
  • kontakty interpersonalne, współpraca z przełożonym,
  • obsługa klienta, komunikacja z klientem,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • zarządzanie stresem i asertywność,
  • rodzaje umów, przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna,
  • aktywne poszukiwanie pracy, adaptacja zawodowa,
  • etykieta w biurze, zasady savoir-vivre w biznesie, wizaż.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/0016/2005.

Posiadamy Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.