Wizaż

Cele szkolenia:

zdobycie wiedzy i uzyskanie umiejętności z zakresu podstaw wizażu i stylizacji, technik makijażu, kosmetyki twarzy, zabiegów pielęgnacyjnych na twarz.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • wizaż – kolorystyka,
  • wizaż – style,
  • makijaż – warsztat pracy, makijaży, stylu,
  • makijaż – mapa, formy i korekcja twarzy,
  • aplikacja kosmetyków,
  • makijaże klasyczne – ćwiczenia,
  • egzamin praktyczny i teoretyczny.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiadamy Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.