Aktualności

NOWA EDYCJA PROJEKTU
„Recepta na lepszą przyszłość”
NABÓR TRWA

JEŚLI:

   • ukończyłeś 18 lat

   • mieszkasz na wsi

   • nie pracujesz

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

 

DLA KAŻDEGO:

 • Stypendium za szkolenie – 664 zł

 • 3 – miesięczne płatne staże zawodowe – 2992,20/3 m-ce

 • Pośrednictwo pracy

 • Poradnictwo prawne, zawodowe

 Zgłoszenia w siedzibie Fundacji:
ul. Słowackiego 9, Piotrków Tryb., tel. 44 647-77-98

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy. Informacje o projekcie.

 


NABÓR DO PROJEKTU

Atrakcyjne kierunki szkoleń i warunki finansowe:

 • stypendium szkoleniowe – 664 zł

 • stypendium stażowe – 4.800 zł ( 3 m-ce)

Recepta na lepszą przyszłość

Zgłoszenia w siedzibie Fundacji: ul. Słowackiego 9, Piotrków Tryb., tel. 44 647-77-98

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy i informacje o projekcie.

Zapisz się i zmień swoją przyszłość.

 


Zapraszamy do naszego sklepu internetowego . Oferujemy możliwość zakupu reklamy na panelu ledowym.


Maturzysto! To już Ostatni dzwonek!

Nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do nas. Pomożemy Ci:

– przygotujemy Cię do egzaminu na każdym poziomie

– sprawdzimy, ile wiesz i umiesz

– rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpędzimy  obawy

Zwiększ swoje szanse, zapisz się na warsztaty przedmaturalne z języka polskiego i historii.  Zajęcia prowadzone są przez egzaminatorów przedmiotów maturalnych

Kiedy?

czwartek, godz. 16.00 – 18.30

Dla kogo?

dla uczniów klas maturalnych oraz przedmaturalnych,
– dla osób, które ukończyły już naukę w szkole średniej.

Zapisy telefoniczne: 44 647 77 98 lub w szkole przy ul. Słowackiego 7/9 w Piotrkowie Tryb.


Dlaczego warto wybrać zawód technik informatyk?

 • Gwarantowana praca, ponad 50 000 wolnych miejsc.

 • Informatyka jest obecna wszędzie, tak więc umiejętności u nas zdobyte wykorzystasz zawsze, bez względu na to gdzie będziesz pracował.

 • Gwarantujemy dostęp do wiedzy i umiejętności oraz rozwój w kierunku, który Cię interesuje.

 • Będziesz miał zajęcia z doświadczonymi nauczycielami w  pracowniach komputerowych.

 • To nie jest szkoła „tylko dla orłów”, nie nastawiamy się tylko na sukcesy na olimpiadach, ale również na pracę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 • Tylko od Ciebie zależy, ile wiedzy i umiejętności wyniesiesz z naszej szkoły.

 • Wiedza to kapitał, który będzie procentował przez całe Twoje życie.

Formularz zgłoszeniowy


Nabór na semestr jesienny 2016/2017

 

Zapraszamy absolwentów wszystkich typów szkół do kontynuowania nauki w bezpłatnych placówkach: Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Policealnej Szkole Zawodowej.

student

 • system zaoczny (weekendowy)
 • do liceum przyjmowani są nawet kandydaci, którzy ukończyli 16 lat
 • absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej zapisywani są na trzeci semestr, czyli do drugiej klasy liceum

 

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 

 


BON SZKOLENIOWY – Ty decydujesz, gdzie „kursujesz”

DLA KOGO?

 • dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osób do 30 roku życia
 • zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji

KORZYŚCI:

 • sfinansowanie szkolenia
 • refundacja kosztów badań lekarskich lub psychologicznych
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Dopasujemy ofertę szkoleniową do Twoich potrzeb i oczekiwań.

 

bs

 


Logo_10latwue

Z okazji 10 lat w Unii Europejskiej zapraszamy do udziału w akcji
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

Zapraszamy do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”, które odbędą się
w siedzibie Piotrkowskiej Fundacji im. A.F. Modrzewskiego w Piotrkowie Tryb.
w dn. 08 – 09.05.2014 w godz. 09.00 – 16.15.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w wybranych szkoleniach świadczonych
w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Podejmij wyzwanie – bądź aktywny” Program integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo z powiatów: piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i z uwagi na ograniczoną ilość miejsc osoby chętne proszone są o rezerwację telefoniczną lub mailową (adres: biuro@szkola.info.pl). W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wybranego terminu.

Siedziba Fundacji mieści się na 3 piętrze kamienicy, w której nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram spotkań
09.00- 09.15 Rejestracja uczestników, kawa na powitanie.
09.15- 9.30 Powitanie przez współorganizatorów spotkania – Prezentacja projektu
i Fundacji.
9.30 – 11.00 Spotkania z doradcą zawodowym – indywidualne poradnictwo zawodowe, efektywne poszukiwanie pracy.
9.30 – 11.00 Spotkania z Wizażystką Roku 2013 magazynu E-MAKIJAŻ – indywidualne porady w zakresie doboru stroju służbowego.
11.00 – 12.30 Spotkanie z psychologiem, szkolenie grupowe (max 20 os.)– program szkolenia: zarządzanie emocjami, zaradność życiowa, postawy asertywne, budowanie relacji.
Przerwa na kawę i poczęstunek
12.50– 14.20 Szkolenie grupowe (max 20 os.)- Inicjatywność i przedsiębiorczość.
14.20 – 15.50 Szkolenie grupowe (max 18 os.) – Organizator sprzedaży internetowej.
15.50 – 16.15 Zakończenie, rozdanie zaświadczeń dla uczestników spotkań.

 

Ogłoszenie

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach  realizowanego projektu:  „PWP- Kompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej” jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zaproszenie 1     Zaproszenie 2      Zaproszenie 3    Zaproszenie 4

Ogłoszenie

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  realizuje projekt:  „PWP- Kompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań
w nauczaniu na etapie szkoły średniej” jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Plakat projektu.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w Projekcie:
„Podejmij wyzwanie – bądź aktywny!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób z powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
Oferujemy:
a) Poradnictwo indywidualne i grupowe – opiekę psychologa i doradcy zawodowego
b) Kursy:
• Sekretarka/Sekretarz
• Pracownik ochrony mienia i osób
• Organizator sprzedaży internetowej
c) Staż zawodowy – płatny, 3 miesięczny
d) Pośrednictwo pracy
Uczestnikom projektu zapewniamy:
• Bezpłatne materiały szkoleniowe
• Stypendia szkoleniowe i stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Catering
• Certyfikaty ukończenia szkolenia.
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy (doc) (pdf)

Rekrutacja: 01.02.2014 – 31.03.2014

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

ul. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 647 77 98, biuro-7.4@szkola.info.pl

 

Piotrków Tryb., 17-02-2014

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach  realizowanego projektu: „Podejmij wyzwanie – bądź aktywny! Program Integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo z powiatów: piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.4, „Niepełnosprawni na rynku pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe.

 Ogłoszenie

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na Kierownika Projektu „Podejmij wyzwanie – bądź aktywny! Program Integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo z powiatów: piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4, „Niepełnosprawni na rynku pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaproszenie

Piotrków Tryb., 05-09-2013

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach  realizowanego projektu „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Zapytanie ofertowe

Piotrków Tryb., 24-08-2013

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach  realizowanego projektu „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Zaproszenie 1      Zaproszenie 2        Zaproszenie 3       Zaproszenie 4     Zaproszenie 5

Laboratorium ECDL

Informujemy, że od grudnia 2010 roku Piotrkowska Fundacja im. A. F. Modrzewskiego jest certyfikowanym Laboratorium ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym (mikrokomputerze) podstawowe zadania: edytować teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych. Kontrola tych umiejętności przeprowadzana jest w 7 egzaminach – 1 teoretycznym i 6 praktycznych – obejmujących następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznych:

– Podstawy technik informatycznych

– Użytkowanie komputerów

– Przetwarzanie tekstów

– Arkusze kalkulacyjne

– Bazy danych

– Grafika menedżerska i prezentacyjna

– Usługi w sieciach informatycznych